ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

A. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşmede, taraflardan satıcının belirlediği internet adresindeki Online İcra Takip Programı’nı kullanmak üzere üyeliğini başlatmak isteyen gerçek kişi ya da tüzel kişilik “ALICI” olarak, Online İcra Takip Programının kullanım hakkını alıcıya sağlayan “SATICI” olarak kullanılmıştır.

B. GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 - İşbu sözleşme satıcının belirlediği internet adresindeki Online İcra Takip Programı’nın üyelik koşulları ve kullanım şartlarını belirlemek üzere düzenlenmiştir. Aboneliğini başlatmış olan her üye aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Madde 2 - Satış esnasında Alıcı, yazılım lisans hakkı değil yazılım kullanım hakkı kazanır. Alıcı, sözleşme süresince programı internet üzerinden kullanır ve yeni bir sözleşmeyle kullanım süresini uzatmaz ise, kullanım hakkından ve kayıtlı verilerinden vazgeçmiş sayılır.

Madde 3 - Belirlenmiş olan yıllık kullanım ücreti, sadece programın internet üzerinden, internet tarayıcıları ile kullanımını kapsamaktadır. Satıcı Mobil uygulamalar (IOS, Android, vb) için ayrıca ücret talep etme hakkına sahiptir.

Madde 4 – Online icra takip sisteminin kullanım bedeli, üyeliğin ilk yılında ... TL, ilk yıldan sonra sözleşmenin uzaması durumunda yıllık ... TL’dir.

Program üyelikleri Bireysel ve Kurumsal olarak iki ayrı kategoride tanımlanmaktadır. Kurumsal üyeliklerde satın alma koşulları ve işlemleri ile programın kurumsal üyeliklere özgülenmiş özellikleri nedeniyle ücretlendirme ve diğer üyelik şartları değişiklik gösterebi-lir. Kurumsal üyeliklere ait olduğu belirtilmeden yapılan program hakkındaki duyuru ve tanıtım çalışmalarının bireysel üyelikler hakkında olduğu kabul edilecektir.

Madde 5 – Alıcının, sistem üzerinden kullanacağı her türlü SMS, SesSMS ve benzeri bilgilendirme servisleri ayrıca ücretlendirilecektir. Kullanıcının faydalanmak istediği SMS, MMS, Sesli Mesaj ve çeşitli sorgulama servislerine ilişkin kullanım ücretleri peşin olarak ödenir. Program üyeliğinin yenilenmemesi ya da sona erdirilmesi hallerinde SMS, MMS, Sesli Mesaj ve çeşitli sorgulama servislerinin ve hizmetlerinin kullanılmasına devam edilebilmektedir. Program üyeliğinin sona erdirilmesine ya da yenilenmemesine rağmen, kullanıcının peşin olarak ödemesini yaptığı SMS, MMS, Sesli Mesaj ve çeşitli sorgulama servislerine ilişkin hizmetlerin kısmen ya da tamamen kullanılmamış olması halinde, peşin ödenen ücret karşılığının iadesi mümkün olmayıp karşılığının ancak hizmet olarak alınması mümkündür.

Madde 6 - Sözleşme ile birden fazla özel veya tüzel kişi için satış gerçekleştirilemez. Kullanım hakkı, bedelli ya da bedelsiz olarak üçüncü kişilere devredilemez.

Madde 7 - Online İcra Takip Programı’nın internet üzerinden çalışmasına izin vermeyen/engelleyen yazılım, virüs programı vb. engeller ile işletim sistemi arızalarından veya bilgisayar siteminin yetersizliğinden dolayı SATICI sorumluluk kabul etmez, sorunsuz kullanan alıcılar emsal kabul edilir.

Madde 8 - Online İcra Takip Yazılımının hizmet alanı kullanıcı olarak üyelik kaydı aktif hale getirilen avukat ile sınırlıdır. Bu sözleşme ile tek avukata kullanım hakkı verilir. Kullanım hakkı alan avukatın sistem üzerinden başka bir avukatı alt kullanıcı olarak belirlemesi mümkündür. Alt kullanıcı olarak belirlenen avukatın imza yetkilisi olarak belirlenmesi ile sistemde kullanıcı ile aynı yetkileri kullanması mümkün olacaktır. Alıcı, başka bir avukatın alt kullanıcı olarak belirlenmesi işlemini talep etmekle bu sözleşmenin ücret ve diğer hükümlerinin alt kullanıcı için de uygulanacağını kabul eder. Kullanım hakkı alan avukatın sözleşmesini yenilememesi halinde bu avukata ait sözleşme bitiş tarihinde, alt kullanıcı olarak belirlenmiş avukat ya da avukatların kullanım hakkı da sona erecektir.

Madde 9 – Sözleşmenin kullanım süresi 1 yıldır. Alıcı, sözleşmenin kullanım dönemi sona ermeden en az 15 gün önce kullanımı sona erdireceğine ilişkin SATICI’ ya herhangi bir bildirimde bulunmaması durumunda sözleşmesi yenilenmiş sayılır. Yenilenmiş sözleşme gereği yeni dönem ücretinin yenileme tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi durumunda sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu durumda üyenin kullanıcı hesabı dondurulur. Üyeye ait veriler sistem tarafından 1 ay daha saklanmaya devam edilir ve bu süre sonunda silinir. Üyenin talep etmesi halinde veriler talebi izleyen 24 saat içinde silinir.

Madde 10 – Sözleşmedeki kullanım hakkının sona ermesi ile birlikte yazılımda güncelleme ve yeni versiyonun yüklenmesi için alıcının yeni dönem ücretini ödemesi gerekmektedir.

Madde 11 – İcra Takip Programımızın içerisinde site içi mesajlaşma sistemi bulunmaktadır. Bu mesajlaşma sistemi ile kullanıcılara programla ilgili değişiklik, güncelleme ve önemli bilgiler bildirilecektir. Kullanıcı mesajları okumakla yükümlüdür. Bu mesajların okunmamasından dolayı oluşacak zararlardan SATICI sorumlu değildir.

C. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 12 - Alıcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 13 – Alıcının, sistem üzerinden kullanmak istediği SMS, MMS, Sesli Mesaj ve çeşitli sorgulama servisleri, kullanım durumuna göre ayrıca ücretlendirilecektir. Kullanıcının faydalanmak istediği SMS, MMS, Sesli Mesaj ve çeşitli sorgulama servislerine ilişkin kullanım ücretleri peşin olarak ödenir. Program üyeliğinin yenilenmemesi ya da sona erdirilmesi hallerinde SMS, MMS, Sesli Mesaj ve çeşitli sorgulama servislerinin ve hizmetlerinin kullanılmasına devam edilebilmektedir. Program üyeliğinin sona erdirilmesine ya da yenilenmemesine rağmen, kullanıcının peşin olarak ödemesini yaptığı SMS, MMS, Sesli Mesaj ve çeşitli sorgulama servislerine ilişkin hizmetlerin kısmen ya da tamamen kullanılmamış olması halinde, peşin ödenen ücret karşılığının iadesi mümkün olmayıp karşılığının ancak hizmet olarak alınması mümkündür.

Madde 14 - Üyelik kaydının yapılabilmesi için Satış Formu'ndaki üye bilgilerinin tam ve doğru olarak verilmesi zorunludur. Aksi takdirde üyelik kaydı yapılamaz ve alıcı programı kullanmaya başlayamaz.

Madde 15 - Her ne sebeple olursa olsun alıcının yasal süre dışındaki fesih talepleri karşılanmaz.

Madde 16 – Alıcı, siteye üye olurken geçerli bir mail adresi vermek zorundadır. Programla ilgili değişiklikler kullanıcılara üye olurken bildirdikleri mail adreslerine gönderilecektir. Geçersiz bir mail adresi bildirilmesinden dolayı kullanıcılara bildirilemeyen değişiklikler ve güncellemeler dolayısıyla kullanıcıların uğrayacağı zararlardan Satıcı sorumlu değildir.

Madde 17 – Alıcının hizmetine sunulmuş olan icra takip programında veriler satıcı tarafından periyodik olarak güncellenmektedir. Programdaki veriler tarafımızdan güncellenmiş olsa dahi kullanıcı avukatlar, avukatlık meslek ilkelerinin gerektirdiği özeni göstererek takiplerini açmadan önce web sitemizde sunulan bilgilerin kontrolünü yapmak yükümlülüğündedirler. Sitemizdeki bilgi ve verilerin kontrolü yapılmadan kullanılması sonucunda doğacak zararlardan Satıcı sorumlu değildir.

Madde 18 - Kullanıcı siteye üye kaydını yaptığı anda sitemizdeki Program Kullanım Kılavuzunu okumayı kabul etmiş sayılır. Web sitemizdeki Program Kullanım Kılavuzu bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sitemizdeki Program Kullanım Kılavuzunun okunmaması dolayısıyla kullanıcı avukatların uğrayacağı zararlardan Satıcı sorumlu değildir

Madde 19 – Alıcı, siteye üye olurken bildirmiş olduğu e mail ve telefonlara, satıcıdan gönderilecek olan güncelleme, kampanya ve diğer içerikli mesajları almayı kabul etmiştir.

D. SATICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 20 – Satıcı, kullanıcıya abonelik süresince programının kullanımı ile ilgili teknik destek ve eğitimi internet üzerinden veya destek telefon hatlarından sağlayacaktır.

Madde 21 - Üyelerin kayıtlı verileri gizli tutulur ve üçüncü kişilerce görülemez. Ancak resmi makamlarca suç duyurusuna muhatap olmuş üyelerin, soruşturma maksadı ile resmi kanallar doğrultusunda, bilgilerinin incelenebilmesi istisnai bir hak olarak satıcı elindedir.

Madde 22 – Satıcı dilediğinde Online İcra Yazılımı üzerinde içerik, grafik ve tasarım geliştirme ve güncelleme yapabilme hakkına sahiptir. Bunun yanında, yıllık içeriksel güncellemeleri yapmayı taahhüt ederken, içeriksel güncellemelerin yapılmasının zamanlaması ile ilişkili olarak sorumlu tutulamaz.

Madde 23 - İcra Takip Programımızda bulunmakta olan faiz kalemleri içerisindeki; En Yüksek Mevdu-at Faizi, Kamu Bankaları En Yüksek Mevduat Faizi, En Yüksek işletme Kredisi faizi oran-ları Merkez Bankasının www.tcmb.gov.tr adresindeki resmi sitesindeki azami oranlar kullanılmak suretiyle güncellenmektedir. Mahkeme uygulamalarında işbu faiz oranları için değişik uygulamalar ve çeşitli mahkeme kararları bulunmaktadır. Satıcı ve TBB mah-keme kararlarındaki değişik uygulamalar dolayısıyla kullanıcıların yukarıdaki faiz oran-larını kullanmalarından doğacak zararlardan sorumlu değildir.

Alıcının hizmetine sunulmuş olan programda faiz oranları, harçlar, takip giderleri ve diğer veriler periyodik olarak güncellenmektedir. Avukatın hizmetine sunulmuş olan bu prog-ram mesleğini icrası sırasında Avukatlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Program-daki verilen güncellenmesi ve sunulan destek hizmetleri kullanıcı Avukatların, Avukatlık Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan ve avukatlık meslek kuralla-rından kaynaklanan özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu sebeple kullanıcı Avu-kat kendisinin, yardımcılarının ve gözetimi altında programı kullananların avukatlık mes-lek ilkelerinin gerektirdiği özeni göstererek web sitemizde sunulan bilgilerin kontrolünü yapmak yükümlülüğünde olduğunu kabul eder. Kullanıcının programı bu özeni göster-meksizin ve gerekli kontrolleri yapmadan kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan Satı-cı ve TBB sorumlu değildir.

Madde 24 – Satıcı programın yayınını bakım ve güncelleme amaçlı her hangi bir zaman diliminde geçici olarak durdurabilme ve öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. Üyeler hiçbir surette, ücretini ödemiş oldukları dönemin sonuna kadar İcra Programını kullanmaktan mahrum edilemez.

Madde 25 – Yazılım ürününe, beraberindeki basılı malzemelere ve yazılım ürününün (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yazılım ürününe eklenmiş her türlü görüntü, fotoğraf, canlandırma, video, ses, müzik, metin ve mini uygulama dahil olmak üzere) bütün kopyalarına ait tüm tasarruf ve telif hakları satıcıya aittir.

Madde 26 - Güvenlik ve Gizlilik Politikası gereği, alıcının sisteme girdiği bilgiler, sadece alıcıya aittir. Bu verilerin güvenliğinin sağlanması için endüstri standardı önlemler uygulanır. Sitede yer alan bilgiler için veri güvenliği maksimum düzeyde tutulur. Site üzerinde yapılan sayfa gezinme işlemleri kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler kullanıcı ayırt edici değildir, sitenin geliştirilmesi ve daha iyi hizmet vermesi amacıyla toplanmaktadır. Olası kötü niyetli kullanımı önlemek için siteye giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı tarih, saat ve IP (internet) adresi kaydedilmektedir ve ortaya çıkabilecek kötü niyetli kullanımda, bu bilgiler olası bir hukuki süreçte delil olarak kullanılabilecektir.

Madde 27 - Online İcra Takip Yazılımının tüm hakları satıcıya aittir. Kullanılmış olan tasarım, grafik ve içerik kopya edilemez. Hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve pazarlanamaz. Aksi halde Türk Ceza Kanununun Bilişim Suçları başlığı altında düzenlediği ilgili kanun ve hükümler uygulanacaktır. Bu gibi kural ihlalinde bulunduğu belirlenen üyelerin kullanım haklarının iptali, Satıcı inisiyatifindedir.

Madde 28 – Alıcının, bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, satıcı bu sözleşmeyi tek taraflı olarak hemen sona erdirebilir. Bu durumda üyenin kullanıcı hesabı dondurulur. Üyeye ait veriler sistem tarafından 1 ay daha saklanmaya devam edilir ve bu süre sonunda silinir.

Madde 29 - Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden ve projeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (on beş) gün içinde yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.

Madde 30 - Satıcı, Alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul eder. Cayma bildiriminin satıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı ya da hizmeti durdurmayı taahhüt eder. Cayma hakkının kullanımı için sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde bu hakkın kullanılması, mal teslimlerinde malın ambalajının açılmamış olması, hizmet sunumlarında hizmet gereği kullanılan sisteme kullanıcıya ait kimlik bilgileri dışında herhangi bir veri kaydının yapılmamış olması şartları aranacaktır.

Madde 31 - İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilaf, yorum veya uygulama farklılıkları ya da iddialar öncelikle tarafların iyi niyetli çabaları ile çözümlenmeye çalışılacaktır. Ortaya çıkan anlaşmazlıkların sulhen halledilememesi halinde uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu Taraflar kabul etmişlerdir.

Madde 32 - Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 32 (Otuz İki) maddeden ibaret olup, Alıcı ve Satıcı tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ...../...../.......... tarihinde bir (2) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

 

İCRATEK ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SMS KULLANIMI HAKKINDA SÖZLEŞME EKİ

Üyelik sözleşmesine ek olmak üzere;

1. SATICI ve ALICI avukat, İcratek programı üzerinden gerek İcraTeK veritabanı kullanılarak otomatik olarak ve gerekse ALICI tarafın kendisine ait herhangi bir konuda gönderilebilecek kısa mesajlarla ilgili olarak aşağıdaki şartlar üzerinde de anlaşmışlardır.

2. SMS gönderimi ile ilgili şartlar; ALICI tarafından, GSM abonelerine, Toplu SMS gönderilmesine ilişkin olarak düzenlenmiştir.

3. Alıcı tarafından gönderilen SMS içeriği, niteliği ve sunuş biçimi ALICI’ nın sorumluluğunda olup bu sebeple oluşacak her türlü idari, cezai ve hukuki sorumluluk tümüyle alıcıya aittir.

4. Bu kapsamda, ABONE, SMS içeriğinin; yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve yürürlükteki mevzuata, tüzüklere, yönetmeliklere, Kurum’ un ve Rekabet Kurumu’ nun kararlarına ve düzenlemelerine uygun olacağını, ahlaka, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, suç unsuru içermeyeceğini, müstehcen, pornografik veya cinsel içerikli, haksız rekabet yaratma amaçlı, tehditkâr, ırkçı, bölücü, saldırgan, ahlaksız, uygunsuz, küçük düşürücü, emniyeti suiistimal edici olmayacağını, üçüncü kişileri taciz ve tehdit edici, onların kimliğine bürünerek ya da başka şekillerde onların gizlilik dâhil herhangi bir hakkını ihlal edici nitelikte olmayacağını, belirli bir insan grubuna yönelik ciddi tehdit, şiddet veya hakaret içermeyeceğini, virüs içeren veya virüs yayan ya da hasar vermek üzere tasarlanmış ya da bu kapasiteye sahip yazılım edinerek ya da yayarak Satıcı ya da üçüncü kişilerin yazılım, veri ya da donanımına hasar verici nitelikte olmayacağını, kanunlara, Mahkeme kararlarına ve Kurum mevzuatına uygun olmayan siyasi propaganda içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.