icratek | Online İcra Takip Sistemi

icratek Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlar için özel olarak hazırlanmış bir online icra takip sistemidir.

icratek hazırlanırken;

kullanımının kolay olması, her yerden ulaşılabilir olması, herhangi bir bilgisayardan kullanılabilir olması, programı edinmenin avukat için mali bir külfet oluşturmaması, hususlarına özellikle dikkat edilmiştir.

BAŞVURU

icratek başvuruları barokart ile yapılmaktadır, lütfen TBB multilogin aracılığı ile icratek' i seçerek barokartınız ile giriş yapınız.

EKONOMİK

icratek Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlara ek bir mali külfet oluşturmaması fikri ile yıllık sadece 50.-TL ile hizmete sunulmuştur.

Ayrıca üyeliğiniz sona erse de, programa kayıtlı dosyalarınıza TBB güvencesi ile erişmeye devam edebilir. Program üzerinden SMS göndermeye devam edebilirsiniz.

UYAP UYUMLU

icratek UYAP uyumlu bir programdır. icratek takip hazırlama sırasında veri girişleri yapılırken, UYAP formatında belge oluşturulabilmesi için girilmesi zorunlu veriler konusunda kullanıcıyı uyarır. Girişi yapılan takiplerden UYAP’ a aktarılmak istenilenler seçilerek takiple ilgili (.XML) ve (.UDF) uzantılı dosyalar tek tuşla oluşturulabilir. Bir takiple ilgili UYAP dosyaları alınabileceği gibi, seçilen takiplerin toplu olarak UYAP dosyalarının alınması da mümkündür.

UYAP ENTEGRASYONU

icratek sisteminin UYAP ile entegrasyonuna ilişkin süreç ve görüşmeler devam etmektedir. Entegrasyon süreci tamamlandığında, Avukat icratek üzerinden alarak icra dairesine bizzat götürdüğü takip dosyalarını, bürosundan çıkmadan UYAP’ a gönderebilecektir.

WEB TABANLI

icratek web tabanlı bir programdır. İnternet bağlantısı olan her yerden ve ihtiyaç duyulan her zaman icratek ’ e ulaşmak ve yeni takip talebi oluşturmak, eksik kalan takip taleplerini tamamlamak, çıktılarını almak, kayıtlı takipler üzerinde çalışmak mümkündür. Her yerden ulaşılabilme aynı zamanda her bilgisayar ve benzer mobil cihazlardan kullanılabilme imkanı yaratmaktadır. icratek ’ in web tabanlı olması ve sistemin internet üzerinden çalışması güncelleme ve yedekleme işlemlerinin otomatik yapılmasını sağlamaktadır. Bunun yanında program yükleme - kaldırma, veri kaybı, kullanılan cihazdaki virüslerden zarar görme gibi sorunlar da yaşanmaz.

TBB GÜVENCESİ İLE MAKSİMUM GÜVENLİK

icratek online takip sistemi, TBB VeriSign Extended Validation SSL Sertifikası ile güvence altına alınmıştır.

SMS (KISA MESAJ) MODÜLÜ
icratek ile icra takibi ile ilgili herkese kısa mesaj gönderme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Sistem üzerinden yüklenecek kredi ile sistem üzerinden istenilen nu-maraya kısa mesaj gönderimi yapılabileceği gibi, TC Kimlik Numarası ile telefon numarası sorgulaması ve TC Kimlik Numarasına kısa mesaj gönderimi yapılabilmektedir. icratek SMS modülü komple bir modül olup, sistem üzerinden yeni eklenecek telefon numarasına hızlı SMS, belirlenecek gruplara toplu SMS gönderilmesi, istenilen numaralar ile adres defteri oluşturulması, daha önce gönderilmiş mesajlara ait gönderme zamanı, iletim durumu, mesaj içeriği gibi kayıtlara ulaşılması mümkündür.
HESAPLAMALAR
icratek icra dosyası hesabını, icra takip kartı açıldığında açıldığı gün için standart olarak hesapladığı gibi, istendiğinde belirlenecek herhangi bir gün için de dosya borcunu hesaplamaktadır. Bunun yanında sistem faiz hesabı, harç hesabı gibi hesaplamaları, takip kaydı içerisinde otomatik olarak hesapladığı gibi, ayrı modüller halinde de ayrıca hesaplayabilmektedir.
SINIRSIZ İŞLEM İMKANI
icratek ile:
  • Sınırsız sayıda, tüm takip türlerinde, TL ya da Döviz ya da TL-Döviz karışık takip hazırlanılabilir, kaydedilebilir, yine sınırsız sayıda takip kaydı arşivlenebilir.
  • Sınırsız sayıda faiz oranı kaydı yapılabilir, her takip türü için standart faiz tiplerinden seçilen ya da kaydı yapılacak özel faiz oranı uygulanabilir.
  • Sınırsız sayıda borçlu-alacaklı ve alacak kalemi eklenebilir.
  • Takip girişindeki tüm bilgiler takip tamamlamadan değiştirilebilir.
  • Tamamlanmış ancak açılmamış takipte takip durumu değiştirilerek yine istenilen bilgi değiştirerek kaydedilebilir.
  • Sınırsız sayıda tahsilat kaydı yapılabilir, tahsilat yapıldığında tahsilat makbuzu çıktısı alınabilir.
  • Sınırsız sayıda taahhüt oluşturulabilir, oluşturulan taahhütler taksit sayısına ya da taksit tutarına göre otomatik olarak taksitlendirilebilir, taahhüt tutanağı ve taahhüt planı oluşturulabilir ve yine çıktısı alınabilir.
  • Takip sürecine ilişkin yapılmış ve yapılacak işlemler, karşı tarafla yapılan müzakereler, karşı tarafın sözlü vaad ve taahhütleri ve diğer icra takibi sürecine ilişkin tüm notlar kaydedilebilir.
24 SAAT DESTEK

icratek içerisinde bulunan menüden program hakkındaki sorunlarınızla ilgili ekibimize talebinizi ileterek, hızlı bir şekilde destek alabilirsiniz. icratek 24 saat kesintisiz destek hizmeti sağlar.

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ ve İLGİLİ MEVZUAT

icratek içerisinde bulunan dilekçe modülü örnek dilekçeler, talep yazısı örnekleri, müzekkere örnekleri ve talimat örnekleri içermektedir. Takip kaydı içinden alınan dilekçe ve yazı örneklerinde icra dairesi, icra dosya numarası, borçlu ve alacaklı bilgileri gibi veriler sistem tarafından otomatik olarak doldurulmakta, sistemde kaydı olmayan veriler içeren dilekçelerde eklenmesi gereken veriler ve doldurulması gereken yerler belirtilmektedir. Bunun yanında sistemde yer alan tüm dilekçe örneklerinin boş metinleri de ayrıca sistemde bulunmaktadır. Bunun yanında icra hukuku ile ilgili tüm mevzuat da hızlı ulaşılabilmesi için sisteme Mevzuat Modülü ile eklenmiştir.

24 SAAT DESTEK

icratek içerisinde bulunan menüden program hakkındaki sorunlarınızla ilgili ekibimize talebinizi ileterek, hızlı bir şekilde destek alabilirsiniz. icratek 24 saat kesintisiz destek hizmeti sağlar.