icratek Online İcra Takibi Sitesi Gizlilik İlkeleri

Bu gizlilik ilkeleri, gizlilik konusundaki sorumlulukların tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler icratek.com.tr web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.

Kullanıcıya ait IP adresi sunuculardaki sorunların giderilmesi ve internet sitesini yönetmek için kullanılabilir. IP adresi, kullanıcıyı ve oluşturduğu içeriği tanımak ve açık demografik bilgilerinin toplanması için kullanılacaktır.

Kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgiler kontrol ve sansür edilmemektedir. Kullanıcılar, servislerin kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.

Sitenin kullanıcı veri tabanına kayıt formunda kullanıcılar, iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, e-posta adresi vb.) gibi istenilen tüm bilgileri belirtmelidir. Bu formda alınan iletişim bilgileri kullanıcıların içerik girişi işlemleri için, acil durumlarda ve fatura teslimatında kullanılmaktadır. Kullanıcılar isteklerine bağlı olarak sistemden kayıtlarını sildirebilirler. Alınan finansal bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve sözleşmeye göre diğer gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır. Kişiye özel bilgiler kullanıcının sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilir. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgiler, ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması ve sözleşmeye göre gerekli diğer durumlarda kullanılabilir.

Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. wwww.icratek.com.tr adlı web sitemiz diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.

Düzeltme / Yenileme

Kullanıcılarımız sitemizde kayıtlı olan tüm bilgilerini dilediğinde değiştirme hakkına sahiptir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

a) Kişisel verileriniz; Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmet sunumunda kullanılmak, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik adres ve diğer bilgileri kaydetmek, elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, ilgili mevzuat uyarınca vermiş̧ olduğunuz onay kapsamında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, hizmet kalitesini artırabilmek ve sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olması nedenleriyle işlenmektedir.

b) Kişisel verileriniz; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile kamu makamlarına, verilerin korunması amacıyla gizlilik sözleşmeleriyle güvence altına aldığımız iş ilişkisi içinde bulunduğumuz yurt içi ve dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılabilir.

c) Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler, veri sorumlusu, çağrı merkezi, mobil uygulama ve diğer dijital kanallar ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

d) Kişisel verilerinizin islenip islenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, değişmesi halinde güncellenmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız; veri sorumlusunun mevzuattan ve bu metinden doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır.